מידע אודות הלוואות לעסקים קטנים

מידע אודות הלוואות לעסקים קטנים

אנשים רבים מעוניינים לפתוח עסקים קטנים, אך בכל פעם שהנושא עולה לאוויר כך גם צצה ועולה שאלת המימון. הקמת עסק כרוכה בהרבה מאוד לוגיסטיקה והוצאות כספיות ( כולל מכשיר לכרטיסי אשראי),ובכדי ליצור יש מאיין , יש צורך בהלוואה מיוחדת הנקראת "הלוואה לעסקים". כמובן שלא ניתן לפתוח עסק ללא הון עצמי התחלתי, אך יחד עם זאת הפתרון הטוב ביותר להתחיל הוא להשתמש בהלוואה לעסקים קטנים הניתנת על סמך עמידה בקריטריונים מסוימים הקבועים בנוהלי הגוף המעניק את ההלוואה.

הקרן לעסקים קטנים בערבות המדינה

הבנקים נמנעים לעיתים להעניק הלוואות לבעלי עסקים קטנים ובינוניים. אם זה מסיבות של מחסור בהעמדת ערבויות מתאימות ואם מסיבות אחרות. רוב האשראי שמעמידים הבנקים הגדולים הולך לחברות הגדולות במשק, והקריטריונים לעסקים קטנים ובינוניים מחמירים מאוד.

בתחילת שנות ה-90, עם העלייה הגדולה שהגיעה מרוסיה, התחילו לפעול קרנות מימון ממשלתיות, אשר הוקמו על ידי הממשלה ובאחריות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה. הם הקימו את הרשות לעסקים קטנים והעניקו את ההלוואות לעסקים באמצעות 7 בנקים מסחריים.

הקרן לעידוד העסקים בערבות המדינה הוקמה בשנת 2003 ומטרתה המוצהרת היא להעניק סיוע הן לעסקים חדשים אשר יש להם צורך בהלוואה בנוסף להון ההתחלתי הקטן שיש ברשותם, והן לעסקים קיימים אשר הם נמצאים בבעיית תזרים מזומנים אך מזהים את הפוטנציאל העסקי שלהם הן מבחינת פיתוח והן מבחינת קידמה, וההערכה היא שהם יכולים לתרום לפיתוח הכלכלה וליצירת מקומות תעסוקה חדשים נוספים בארץ. למעשה המטרה המוצהרת של הקרן היא עידוד יזמות בישראל. הקרן לעידוד העסקים מעניקה הלוואות לעסקים בסכומים של עד 1,150,000 ₪ עם ערבות של המדינה בגובה 70%, זאת באמצעות 4 בנקים מסחריים: בנק מרכנתיל דיסקונט, הבנק הבינלאומי, בנק אוצר החייל, בנק פועלי אגודת ישראל.

רוב העסקים הקטנים זקוקים להלוואה

כל בעל עסק אשר יש לו ידע בסיסי על לימודי שוק ההון, מבין כי על מנת לשרוד כעסק קטן המעוניין לצמוח ולגדול, עליו להיעזר בהלוואה. תהליך קבלת הלוואה מהקרן לעסקים בערבות המדינה כרוכה בקריטריונים קבועים אשר נקבעו על ידי ועדת האשראי של גוף מקצועי בשיתוף עם נציגי הבנק. מומלץ לערוך השוואה בין ההלוואות לעסקים הניתנות על ידי הבנקים השונים במיוחד לגבי תנאי הריבית הניתנים בהלוואות.

כדאי לבחון גם קבלת הלוואה מגופים חוץ בנקאיים, אשר מעניקים את ההלוואה בהעמדת קריטריונים מחמירים הרבה פחות, ונותנים אותן יחסית בקלות, אך עם תנאי מימון גבוהים הרבה יותר.